Na prelome apríla a mája

Tretia kniha autora, ktorej príbeh sa odohráva v nedávnej minulosti, pútavo opisuje, k akým neočakávaným rozhodnutiam dokáže ľudí…

Slovensko a Peklo

V nedostavanom diaľničnom pripájači ku karpatskému oblúku dostal predseda nemenovanej politickej strany nápad, ako ju premenovať: Slovensko. Nebolo zhodou…