Takto opravíme slovenskú políciu

Korupcia a nespravodlivosť vo všetkých svojich podobách. To sú dva problémy, ktoré sa už dlhé roky objavujú na popredných miestach v prieskumoch verejnej mienky. A polícia je tou hlavnou inštitúciou, ktorá má šancu s tým niečo spraviť.

Úloha médií a neziskových organizácií je v občianskej spoločnosti síce nezastupiteľná, no nie je v ich silách nahradiť činnosť vyšetrovateľov. Aké zmeny vo fungovaní policajného zboru chce presadiť naša koalícia Progresívne Slovensko/Spolu? Tu sú niektoré z nich, ktoré, verím, pomôžu tomu, aby na Slovensku slovo „policajt“ nebolo pre ľudí nadávkou, ale zdrojom úcty a rešpektu.

Svetlo do systému, posilnenie vyšetrovateľov

Keď príde reč na reformu polície či prokuratúry, tradičnou odpoveďou je do veľkej miery konštatovanie, že všetko je to o ľuďoch. No je to práve systém, v ktorom sa ľudia pohybujú, ktorý dokáže korigovať ich chyby a zvýrazniť ich kvality. O korekciu vedomých či nevedomých chýb pri vyšetrovaní nám v prvom rade išlo pri návrhu povinného zverejňovania rozhodnutí vyšetrovateľov o nezačatí či zastavení trestného stíhania. Očakávam, že na začiatku bude zaznievať množstvo hlasov a pochybností proti takémuto opatreniu a bude sa poukazovať na jeho riziká. Je pravdou, že nejaké prináša, no na konci dňa, keď sa ho podarí uviesť do života, prinesie takú zásadnú zmenu, akou bolo zavedenie povinného zverejňovania zmlúv na internete. Toto moje presvedčenie vychádza z predpokladu, že prístup vyšetrovateľov nielen k veľkým politickým kauzám, ale aj k bežnej vlámačke, bude diametrálne iný v situácii, keď si budú vedomí, že odôvodnenie nezačatia alebo zastavenia trestného stíhania si bude môcť každý prečítať. Samozrejme, rozhodnutia budú primerane anonymizované, aby sa zverejňovaním ešte viac neublížilo tým, ktorí sa stali obeťou trestného činu.

Vyšetrovateľ však nie je jediný, kto v danom prípade zodpovedá za výsledok. Mnohé závisí aj od dozorujúceho prokurátora, ktorý vyšetrovateľovi dáva pokyny. Tie totižto niekedy môžu brániť samotnému odkrytiu pravdy a potrestaniu páchateľov. Vyšetrovatelia dnes majú len minimálne možnosti brániť sa pokynom prokurátora, s ktorými nie sú stotožnení. Preto navrhujeme znovu obnoviť možnosť podať písomné námietky voči pokynom prokurátora (podľa §230 ods. 2 písm. a) alebo písmeno d). Zahŕňa to napríklad situácie, keď prokurátor dá pokyn vyšetrovateľovi na prerušenie trestného stíhania alebo zastavenie trestného stíhania v čase, keď vyšetrovateľ ešte vidí priestor na dokazovanie. Po slovensky: eliminovala by sa tým možnosť zametania káuz (politických alebo korupčných) „pod koberec“.

Náš návrh je aj odpoveď na opačné situácie, keď prokurátor dá pokyn na vznesenie obvinenia na základe dôkaznej situácie, ktorá podľa vyšetrovateľa nie je dostatočná a kedy dochádza k účelovým vzneseniam obvinenia.

Zriadime tiež komisiu s medzinárodným zastúpením, ktorej úlohou bude v priebehu jedného roka pripraviť novelu trestného poriadku a ďalších zákonov za účelom zefektívnenia, zrýchlenia a odbyrokratizovania trestného konania.

Sme liberáli, ale sociálni 

„Zrušíme výsluhové dôchodky a presunieme všetkých príslušníkov PZ do normálneho systému platenia odvodov.“ To je citát z programu strany Sloboda a solidarita. Náš pohľad v Progresívnom Slovensku je iný. Som presvedčený, že v prípade takého psychicky náročného, spoločensky aj finančne nedoceneného, a v niektorých prípadoch aj životu nebezpečného povolania, je systém minimálnej doby služby a následného nároku na výsluh správnou odpoveďou na otázku, ako v sociálnom systéme zohľadniť špecifiká práce policajtov.

Zachováme systém výsluhových dôchodkov, postupne budeme zvyšovať tabuľkové platy a presunieme viac peňazí na mzdy policajtov na tých pozíciách a v tých lokalitách, kde zbor už dnes trpí nedostatkom ľudí. Prečo? Pretože jedna vec je hovoriť, že byť policajtom (či učiteľom, zdravotnou sestrou) je ušľachtilé poslanie. Druhá vec je pochopiť, že to sú ľudia, ktorí majú úplne bežné potreby a túžby, ako mať rodinu či dôstojné bývanie. Naplniť ich nie je možné bez primeraného príjmu a sociálneho zabezpečenia.

Zrkadlo, ktoré vybuduje dôveru

Ešte v čase, keď som viedol Nadáciu Zastavme korupciu, som si uvedomil jednu absurdnú vec. Keby bol policajný zbor firma, patrila by so zhruba 24-tisíc zamestnancami k najväčším na Slovensku. Ak k tomu prirátame jej veľký význam pre zabezpečenie základných funkcií štátu, je priam neuveriteľné, že vedenie polície, ani verejnosť nemá k dispozícii informácie, z ktorých by sa dalo vyčítať, či ide o zdravú inštitúciu alebo chaoticky riadenú “firmu“ tesne pred kolapsom. Aká je v zbore fluktuácia, ako sa v ňom policajtom robí; je systém odmeňovania spravodlivý; ktoré činnosti polícia zabezpečuje špičkovo a kde zlyháva; je materiálne zabezpečenie policajtov primerané ich úlohám; dá sa jej štatistikám veriť? Na žiadnu z týchto odpovedí vedenie policajného zboru v uplynulých rokoch nemalo odpoveď, čo hovorí veľa o tom, ako vážne minister vnútra a jeho policajný prezident brali heslo „pomáhať a chrániť“.

Preto presadíme, aby sa pravidelne vypracovávala správa o stave polície – pôjde o akési zrkadlo o jej stave, z ktorého bude možné vyvodiť návrhy na zlepšenie zboru. Veríme, že táto zmena pomôže k postupnému zvyšovaniu dôvery spoločnosti v samotnú políciu. Správu bude pripravovať nová samostatná Generálna inšpekcia bezpečnostných zborov, ktorá nebude podriadená žiadnemu ministerstvu a jej šéfa bude menovať prezident/-ka Slovenskej republiky.

Zrušíme tiež hodnotenie príslušníkov dopravnej polície podľa počtu a výšky vybraných pokút a pri umiestňovaní dopravných hliadok budeme uprednostňovať nehodové úseky, nie tie, na ktorých je možnosť vybrať čo najviac pokút.

Chceme do policajného zboru priniesť čerstvý vietor, vďaka čomu v ňom budú môcť policajti pracovať slobodne a v dôstojných podmienkach. Urobíme všetko pre zvýšenie dôvery v políciu, lebo bez dôveryhodnej a profesionálnej polície nie je možné úspešne bojovať s korupciou a vybudovať zo Slovenska spravodlivý štát.

Ak si chcete prečítať celý náš program nielen v tejto oblasti, navštívte stránku progresivnespolu.sk. Presadiť sa ho podarí, ak v novom parlamente bude sedieť dostatok ľudí, ktorým na vláde zákona vždy záležalo a vždy bude záležať. Som jedným z nich a budem rád, ak sa ma rozhodnete podporiť.

P.S.: Ďakujem všetkým aktívnym či bývalým príslušníkom policajného zboru, ktorí mi aktívne pomáhali s písaním programu, no z pochopiteľných dôvodov nechceli alebo nemohli byť uvedení ako jeho spoluautori.